Algemeen

De Stijgende Lijn is een praktijk voor remedial teaching te Vlijmen en wordt geleid door Ria Dumont (1957).

Ik ben ruim dertig jaar werkzaam als docente Nederlands/Duits aan het VMBO/HAVO/VWO. Binnen mijn loopbaan kom ik veel in aanraking met leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen. Mijn belangstelling voor de problematiek van zorgleerlingen in het onderwijs is groot. Ik heb dan ook de 2-jarige HBO-opleiding remedial teaching (met aantekening Speciaal Onderwijs) met succes afgesloten. Daarnaast heb ik bijscholingscursussen op het gebied van dyslexie, dyscalculie, AD(H)D in combinatie met leerstoornissen, begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen én op het gebied van remediale hulp in het voortgezet onderwijs gevolgd. Na de HBO-opleiding tot remedial teacher ben ik naast docente Nederlands/Duits ook remedial teacher geworden. Na enkele jaren is daar de coördinatie van de remedial teaching en de zorg voor leerlingen met gedrags- en leerproblemen bijgekomen.
Op 1 september 2001 ben ik als particulier remedial teacher met mijn praktijk De Stijgende Lijn gestart.

In de praktijk De Stijgende Lijn worden kinderen en volwassenen met leerstoornissen begeleid. De begeleiding kan ook bestaan uit het wegwerken van leerachterstanden, het plannen van huiswerk en/of studie. Daarnaast wordt er ook examentraining gegeven. Binnen De Stijgende Lijn worden leerlingen/studenten uit het basisonderwijs, uit het voortgezet onderwijs, uit het MBO en uit het HBO begeleid. Daarnaast worden ook volwassenen begeleid.

Na aanmelding volgt er een intakegesprek. Dit is geheel vrijblijvend en kosteloos. Tijdens dit gesprek wordt besproken wat de problemen zijn en wordt bekeken of de cliënt in de praktijk begeleid kan worden. Indien de cliënt een psychodiagnostisch onderzoeksverslag heeft, wordt ook aan de hand daarvan bekeken of begeleiding kan worden ingezet. Wanneer dit het geval is, wordt er een contract en een handelingsplan opgesteld. Vervolgens wordt de begeleiding gestart. Iedere twaalf weken vindt er een evaluatie plaats. Aan het eind van de begeleiding vindt er een eindevaluatie plaats. Gemiddeld genomen duurt de begeleiding een schooljaar. Wanneer er sprake is van een (ernstige) leerstoornis (zoals dyslexie of dyscalculie) kan de begeleiding langer duren.

De Stijgende Lijn biedt hulp op een dusdanige manier dat kinderen/volwassenen adequaat met hun leer- en/of gedragsstoornissen leren omgaan en zodoende bijkomende problemen (leren te) voorkomen.

Lettergrootte