Dyscalculie

Bij dyscalculie gaat het om ernstige en hardnekkige problemen met het leren en vlot/ accuraat oproepen/toepassen van reken-wiskundekennis (feiten/afspraken). Dyscalculie wordt (net als dyslexie) niet veroorzaakt door een gebrek aan intelligentie of te weinig onderwijs.

Zowel leerlingen uit het basis- als uit het voortgezet onderwijs worden binnen De Stijgende Lijn begeleid. De begeleiding is erop gericht dat de cliënt leert adequaat om te gaan met zijn dyscalculie en zodoende bijkomende problemen leert te voorkomen.
Dobbelstenen

 

Bewaren

Lettergrootte