Dyslexie

DyslexieBij dyslexie gaat lezen, spellen en zelf schrijven, gezien de leeftijd en het onderwijsniveau, veel te moeizaam. Dyslexie wordt niet veroorzaakt door een gebrek aan intelligentie of te weinig onderwijs. Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingsproblemen voorkomen, maar deze komen ook los van elkaar voor. Hardnekkigheid is een belangrijk kenmerk van dyslexie, niet alleen bij het leren lezen en spellen, maar ook bij het snel en vlot kunnen lezen.


Zowel leerlingen uit het basis- als uit het voortgezet onderwijs én volwassenen worden binnen De Stijgende Lijn begeleid. De begeleiding is erop gericht dat de cliënt leert adequaat om te gaan met zijn dyslexie en zodoende bijkomende problemen leert te voorkomen.

Lettergrootte