Dysorthografie

DysorthografieOver het algemeen gebruikt men bij lees- en spellingsproblemen de term dyslexie. Als alleen spelling een ernstig en hardnekkig probleem vormt en het lezen gaat goed, spreekt men van dysorthografie. Mensen met dysorthografie hebben veel moeite om foutloos te schrijven. Ze leren de verschillende schrijfstrategieën niet en/of hebben veel moeite om deze toe te passen. Net als bij dyslexie wordt dysorthografie niet veroorzaakt door een gebrek aan intelligentie of te weinig onderwijs.

Zowel leerlingen uit het basis- en het voortgezet onderwijs als ook volwassenen worden binnen De Stijgende Lijn begeleid. De begeleiding is erop gericht dat de cliënt leert adequaat om te gaan met zijn dysorthografie en zodoende bijkomende problemen leert te voorkomen.

 

 

 

Lettergrootte