Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid

Een leerling van het basisonderwijs die problemen ondervindt van zijn/haar hoogbegaafdheid kan binnen De Stijgende Lijn begeleid worden. De begeleiding bestaat uit het inventariseren van de problemen en het bieden van een verrijkings/verdiepingsprogramma gebaseerd op de schoolleerstof. Daarbij wordt kindgericht gewerkt en wordt de begeleiding afgestemd op de individuele behoefte van de cliënt. De inhoud van de begeleiding is ook gericht op het leren omgaan met zijn/haar hoogbegaafdheid.

Leerlingen uit het voortgezet onderwijs die problemen ondervinden van hun hoogbegaafdheid kunnen ook binnen De Stijgende Lijn begeleid worden. De begeleiding bestaat uit het inventariseren van de problemen en de cliënt op een dusdanige manier begeleiden dat deze adequaat met zijn hoogbegaafdheid kan omgaan en zodoende bijkomende problemen leert te voorkomen.

Lettergrootte