Huiswerkproblemen

Bij problemen op het gebied van huiswerk maken/leren wordt een cliënt begeleid in het plannen, maken en leren van huiswerk. De cliënt leert zijn huiswerk te structureren en hij/zij leert het huiswerk zo efficiënt mogelijk te maken/leren. Ook wordt er gewerkt aan tijdige toets/werkstuk voorbereiding. Daarnaast wordt er gerichte feedback gegeven op gemaakte planningen en gemaakt huiswerk.

Er wordt binnen De Stijgende Lijn zodanig begeleid dat de cliënt leert zelf verantwoording te dragen én te nemen voor zijn schoolse taken.

Huiswerkproblemen

Lettergrootte