Leerachterstanden

HiRes.jpg


Leerachterstanden op allerlei vakken binnen het basisonderwijs en voorgezet onderwijs worden binnen De Stijgende Lijn weggewerkt. Daarbij wordt kindgericht gewerkt en wordt uitgegaan van de individuele behoeften van het kind. Er wordt veelal gewerkt met schoolmethoden. Ook wordt er gebruik gemaakt van educatieve software. Daarnaast wordt er - indien gewenst- bekeken of er wellicht sprake is van een leerstoornis.

 

Bewaren

Lettergrootte