http://rekentaal.punt.nl/_files/2011-03-05/imagescayk7xrs.jpgHoewel het cijfer van de rekentoets niet meer meetelt voor het behalen van het diploma, telt het rekencijfer op het vmbo, havo, vwo en mbo nog steeds mee voor de overgang.

Deze rekentoets is ook bestemd voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zoals rekenzwakke leerlingen en leerlingen met dyscalculie.

Op scholen ontbreekt vaak de tijd en zijn er onvoldoende mogelijkheden om deze leerlingen te begeleiden. Een individuele rekenbehandeling binnen De Stijgende Lijn kan uitkomst bieden.

Wanneer een leerling wordt aangemeld voor rekenbegeleiding, wordt er binnen De Stijgende Lijn gestart met een instaptoets voor rekenen. Hiermee wordt de beginsituatie bepaald en worden eventuele hiaten in de basiskennis opgespoord. Met deze opgedane kennis wordt een individueel plan opgesteld. Binnen dit plan zijn ook de zogenaamde F-niveaus een uitgangspunt:

niveau 1F: einde van de basisschool

 niveau 2F: einde van het vmbo, einde van mbo-1, mbo-2 en mbo-3

niveau 3F: einde van de havo, van het vwo en van mbo-4.

De verdere begeleiding richt zich op het wegwerken van de hiaten in de basiskennis en het bereiken van het vereiste basisniveau.

 


 

Bewaren

Bewaren

Lettergrootte