Rekenproblemen

rekenen afbeelding 1.jpg

Leerlingen uit het basisonderwijs én leerlingen van het VMBO, HAVO en VWO die op het gebied van rekenen en/of wiskunde problemen ervaren, kunnen binnen De Stijgende Lijn begeleid worden. De begeleiding bestaat uit het inventariseren van de problemen en het wegwerken van deze problemen. Daarbij wordt kindgericht gewerkt en wordt de begeleiding afgestemd op de individuele behoeften van de cliënt.

Veelal wordt er gewerkt met de rekenmethode en/of met het wiskundeboek van school.  Ook wordt er gebruik gemaakt van educatieve software. Daarnaast wordt er - indien gewenst- bekeken of er wellicht sprake is van een leerstoornis (dyscalculie bijvoorbeeld).

Lettergrootte