Taalproblemen

Binnen De Stijgende Lijn worden VMBO-, HAVO-, VWO- leerlingen begeleid die problemen hebben met Nederlands, Duits, Engels en Frans. De begeleiding bestaat uit het inventariseren van de problemen en het wegwerken van deze problemen. Daarbij wordt kindgericht gewerkt en wordt de begeleiding afgestemd op de individuele behoeften van de cliënt. Er kan gewerkt worden aan: leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, spreekvaardigheid, luistervaardigheid, spelling en grammatica. Veelal wordt er gebruik gemaakt van de taalboeken van school en educatieve software. Daarnaast wordt er - indien gewenst- bekeken of er wellicht sprake is van een leerstoornis (dyslexie bijvoorbeeld).

Lettergrootte