De Stijgende Lijn stopt per 31 december 2018 met al haar activiteiten.

In 1994 heb ik mijn diploma als remedial teacher behaald en op 1 september 2001 heb ik mijn droom waargemaakt: ik ben gestart met mijn remedial teaching praktijk De Stijgende Lijn. Wat een mooie tijd heb ik als remedial teacher in mijn zaak De Stijgende Lijn gehad.

Ik heb veel kinderen en volwassenen kunnen helpen. De insteek van mijn praktijk was: de leerlingen/studenten en volwassenen leren adequaat om te gaan met hun dyslexie en/of dyscalculie zodat ze bijkomende problemen leren te voorkomen. Daarbij was het versterken van het vertrouwen in het eigen kunnen een belangrijk aandachtspunt.

In de loop der jaren heb ik veel basisschoolleerlingen leren lezen en rekenen. Ook heb ik veel leerlingen uit het voorgezet onderwijs begeleid. Deze begeleiding was heel veelzijdig: leren leren, leren plannen, achterstanden wegwerken bij Nederlands, bij de moderne vreemde talen, bij wiskunde en natuurkunde/scheikunde, bij aardrijkskunde en geschiedenis. Daarnaast hebben ook veel MBO-studenten en volwassenen mijn hulp in geroepen voor Nederlands, Engels en wiskunde.

Ik heb het altijd zeer dankbaar werk gevonden. De leerlingen maakten grote sprongen vooruit. Iedereen stroomde uit met een goed gevoel: men kon de schoolse praktijk en/of werksituatie weer veel beter aan.

Ik stop dan ook met een goed gevoel. Ik heb dit werk ontzettend graag gedaan en kijk terug op een arbeidsintensieve maar vooral ontzettend fijne periode.

Ik bedank iedere leerling, de ouders en de samenwerkende scholen voor het in mij gestelde vertrouwen.

Voor ouders die goede, persoonlijke en vakbekwame begeleiding zoeken in Vlijmen en omstreken, neem contact op met mijn dochter Lieke:

Praktijk Dumont, Orthopedagische dienstverlening

Lieke Joosten-Dumont MSc., Orthopedagoog NVO/Master-Orthopedagoog SKJ

www.praktijkdumont.nl

e-mail: info@praktijkdumont.nl

 

 

 

Lettergrootte