Binnen De Stijgende Lijn wordt ondersteuning en begeleiding gegeven aan volwassenen.

Volwassenen _onderwijsVolwassenen die hulp zoeken op het gebied van:

  • problemen met begrijpend lezen
  • problemen met samenvatten
  • structuur bieden en aanleren
  • spellingproblemen bij Nederlands
  • taalproblemen bij Duits
  • taalproblemen bij Engels

kunnen bij De Stijgende Lijn terecht voor begeleiding.

Het eerste contact komt meestal telefonisch tot stand. In dit gesprek wordt meteen al duidelijk of een afspraak maken voor een eerste gesprek zin heeft. Na een intakegesprek wordt er een handelingsplan opgesteld en een contract ondertekend.

De begeleiding wordt afgestemd op de individuele behoefte van de cliënt en vindt één keer per week plaats. Een sessie duurt 45 minuten.

Soms zijn volwassenen al onderzocht op eventuele leerstoornissen. Een dergelijk onderzoek door een orthopedagoog/GZ-psycholoog of andere professional is overigens geen noodzaak om zich bij De Stijgende Lijn aan te melden. Op basis van de begeleiding krijgt men advies over een eventueel noodzakelijk onderzoek.

Van de hulpvraag hangt af hoe lang de begeleiding duurt, wanneer de eerste evaluatie plaats vindt en wanneer de begeleiding uiteindelijk gestopt kan worden.Lettergrootte